přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » o projektu » o projektu Řadovky Tašovice

O PROJEKTU ŘADOVKY TAŠOVICE

Investor projektu: CONNEXION GROUPE, a.s. (další firmy podílející se na tomto projektu)

Umístění: obytná zóna Tašovice, při hlavní komunikaci ve směru centrum města Plzeň – Cheb

Vznik projektu a jeho dosavadní historie, současný stav

vizualizace projektu

Projekt vznikl na podzim 2004 na základě nutné potřeby uspokojit stále rostoucí poptávku po kvalitním a cenově dostupném (i pro střední třídu obyvatelstva) bydlení v Karlových Varech. V tomto krajském městě žije v současnosti (vč. spádových měst a obcí) cca. 80 tis obyvatel. Vzhledem k právě dokončované privatizaci bytového fondu Města Karlovy Vary do osobního vlastnictví nájemníků, využívají mnozí noví vlastníci bytů v centru města a lázeňské zóně možnosti takto strategicky položené byty výhodně prodat a získané finanční prostředky v kombinaci s použitím vlastních zdrojů a dofinancování formou hypotéčních úvěrů, či úvěrů ze stavebního spoření investovat do výstavby kvalitního a moderního bydlení většinou v satelitních obytných čtvrtích na kraji města. Tímto roste potřeba kvalitního bydlení mimo centrum města, kde vznikají mimo jiné i nové pracovní příležitosti a zlepšuje se infrastruktura (nákupní centra, lékařská péče, školy, školky atd.) a je zde i lepší dopravní dostupnost oproti lázeňskému centru města.

loga spolupracujících firem

Dne 15.07.2005 uzavřel investor se Stavební a projekční kanceláří Ing. Anton Jurica Smlouvu o dílo, na základě této smlouvy připravuje Stavební a projekční kancelář Ing. Anton Jurica :

  • dokumentaci k územnímu řízení s řešením zástavby v této lokalitě včetně komunikací a výstavby kompletních inženýrských sítí
  • dokumentaci pro stavební povolení pro výstavbu řadových domů

Dne 14.08.2007 uzavřel investor se Stavební a projekční kanceláří Ing. Anton Jurica Smlouvu o dílo, na základě této smlouvy zhotoví Stavební a projekční kancelář Ing. Anton Jurica:

  • výstavbu kompletních inženýrských sítí vč. příjezdových komunikací
  • výstavbu všech domů „na klíč“ vč. povrchových úprav okolního terénu

Datum vydání územního rozhodnutí: 07.08.2006 nabytí právní moci ÚR: 06.09.2006 .

Datum vydání stavebního povolení na výstavbu kompletních inženýrských sítí vč. příjezdových komunikací: leden, únor 2007.

Stavba byla zahájena v srpnu 2007 a byla dokončena a zkolaudována v polovině roku 2009.

 
Radovky Taovice

CONNEXION IMMOBILIER CZ spol. s r.o.
Dr. D. Bechera 26, 360 01 Karlovy Vary

tel.: +420 353 234 661, +420 353 225 514
mobil: +420 724 280 025

e-mail: info@ci-reality.cz